Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 29.10.19 Annet

Sted: svarverudveien, 3517

Ønsker å få åpnet bommen i Svarverudvn, det er avtalt at den skal være åpen i "piggdekksesongen"

Kommentar fra kommunen:
Beskjed er gitt Vann og avløp.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune