Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 



Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 27.10.19 Hull i vei

Sted: Roaveien 1, Sokna

Det er 4 mindre hull i asfalten rett før og etter innkjøringen til sykehjemmet i Roaveien/Furumoen. Fint om det blir fiksa før vinteren.

Kommentar fra kommunen:
Hull vil bli lappet

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune