Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 24.10.19 Hull i vei

Sted: Anettesvei 2

Manglende fyllmasse i veigrøft. Trenger påfyll av pukk/grus. (Det er i svingen ved Annettes vei 2)

Kommentar fra kommunen:
Vi vil se på dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune