Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 24.10.19 Hull i vei

Sted: Gamle Ã…dalsvei

Gamle Ã…dalsvei er full av hull fra brua og innover...

Kommentar fra kommunen:
Lapping/Høvling vil bli gjort

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune