Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 10.10.19 Ingen valgt

Sted: bekkegata/Wahlstrømsgate

Haug med løse asfaltbiter.bør fjernes. hull må asfalteres. har blitt ødelagt av tungtransport. Blitt verre etter mye regn.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune