Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 09.10.19 Hull i vei

Sted: Bredalsvegen Dalsbr├ąten

Det er store hull i vegen utenfor nr 6 og vaktmesterbolig etter mye anleggstransport.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune