Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 08.10.19 Annet

Sted: Kvernbergsund bro

Etter et kraftig regnvær har det blitt ei grøft ved siden av fortauet, rett ved brua, vis a vis Sverre Haugli. Hvis ikke kommunens ansvar, kan dere gi rette etat beskjed. Ikke pent, barn kan falle nedi.

Kommentar fra kommunen:
Registrering er sendt til Statens Vegvesen

P1340405.jpg
Se stort bilde

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune