Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 07.10.19 Hull i vei

Sted: Støalandet/Kragstadveien

Fullt av huller og tversgående grøfter etter regnværet, det må fylles i evt. skrapes før de blir verre. Det er også mye vaskebrett i bakken opp mot Hjertelia

Kommentar fra kommunen:
Veien vil bli skrapet når det tørker opp og været tillater dette.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune