Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 04.10.19 Hull i vei

Sted: Hagaringen 3

2 hull i vei ved huset i Hagaveien 3 i Haugsbygd, det ene er i hjulsporet og øker i størrelse.

Kommentar fra kommunen:
Innmeldt sak er utbedret

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune