Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 29.09.19 gatelys

Sted: hensveien Hen

Gatelys sluttet og lyse 27-9 ca-KL.O4.OO

Kommentar fra kommunen:
Registrering er sendt til Ringerikskraft

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune