Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 29.09.19 Hull i vei

Sted: Støalandet

Fullt av huller og tversgående grøfter etter regnværet, det må fylles i evt.skrapes før de blir verre ,

Kommentar fra kommunen:
Det vil bli utført skraping av veien når det har tørket opp og været tillater dette.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune