Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 29.09.19 Vann og avløp

Sted: Skogliveien 12

Hull i drensrør forbi Skogliv 12. Hull i veg/ gårdsplass.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune