Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 



Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 27.09.19 gatelys

Sted: Lageshallveien 37

Nest siste gatelys, nederst i veien virker ikke.Nå som det begynner å blir mørkt på kveldene hadde det vært fint å få det ordnet.

Kommentar fra kommunen:
Registrering er sendt til Ringerikskraft

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune