Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 26.09.19 Hull i vei

Sted: røsholmstranda veien

Nå er det registrert 11 innlegg ang denne vegen bare det siste året. Ansvarshavende for vedlikehold : Basberg og Hagen gjenvinning , fyller opp med asvalt fresemasse full av store flag , som etter hvert legger seg i vegskulder..Dette blir etter en stund skrapt tilbake med traktor og skjær.. Hullene i vegen kommer raskt tilbake , støver gjør det også.. Hvorfor godtar kommunen disse verdiløse skippertakene til disse innkompetente personene.? Få en slutt på dette tullet , og gi innbyggerne i kommunen en veg som kan brukes på en forsvarlig måte..!!


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune