Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 24.09.19 Skilt-Trafikk

Sted: Ã˜verst i Fossekallveien

Ny fartsdump er anlagt som følge av nybygging på nærliggende tomt, Sagaveien/Fossekallveien. Men hvor blir det gangfelt,merking i vei og med skilt? Mange skoleelever krysser her

Kommentar fra kommunen:
Innmeldt sak er utbedret

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune