Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 11.09.19 Hull i vei

Sted: Bloms Gate

Dypt hull i veien på hjørnet av Bloms gate og Holmboes gate

Kommentar fra kommunen:
Lapping vil bli utført i nærmeste fremtid.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune