Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 11.09.19 Hull i vei

Sted: Øvre Haldenveien

Det bør kjøres på litt veimasse da veien er slitt og mye hull,bør også skrapes.Dette gjeder hele strekkningen.Rist for overvann som er plassert i Sagaveien x Øvre Haldenveien er plassert noe feil for å ta unna vann .

Kommentar fra kommunen:
Veien vil bli utbedret i dag.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune