Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.09.19 Annet

Sted: Røsholmstranda 109

kommunen har sluttet vedlikehold av veiene

Kommentar fra kommunen:
Veien driftes så godt som mulig med de tilgjengelige midler og resurser.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune