Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 10.09.19 Hull i vei

Sted: Riperbakken 4

Store telehiv i Riperbakken over som har vært der i lengre tid som må utbedres. Det ferdes alt for mange biler selv om det er gjennomkjøring forbudt.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune