Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 10.09.19 Hull i vei

Sted: Aklangveien

Øvre del av Aklangveien er i veldig dårlig forfatning. Det er flere hull (spesielt før og etter ferista), steiner som stikker opp gjennom asfalten og dype søkk etter tidligere graving. Må nesten oppleves..

Kommentar fra kommunen:
Hull vil bli lappet fortløpende

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune