Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 09.09.19 gatelys

Sted: Veiensletta mot trymsvei/ heradsbygdveien

Gatelys virker ikke og fremstår som risiko ved sykling på gangsti etter mørkets frembrudd til tross for lys på sykkel.

Kommentar fra kommunen:
Registrering er sendt til Ringerikskraft

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune