Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 09.09.19 Hull i vei

Sted: Kryss Hønen Terrasse/hønen alle

Hull i asfalt bør fylles på en måte som holder.

Kommentar fra kommunen:
Lapping vil bli utført i nærmeste fremtid

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune