Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 09.09.19 Hull i vei

Sted: Pj√•kaveien

Hei, Jeg sendt inn en sak om hull i vei tidligere i sommer, det har ikke blitt utbedret. Hva må til for at slike saker skal bli utbedret? Dette var snakk om hull i vei ved bekk som renner inn i Solbergtjernet. det er fortsatt store hull i veien over bekken.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune