Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 05.09.19 Hull i vei

Sted: Harehaugveien 82 og oppover

Harehaugveien fra nr 82 og oppover er vasket bort pga mye kraftig regnvær.

Kommentar fra kommunen:
Veien vil bli utbedret fortløpende

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune