Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 04.09.19 gatelys

Sted: Lageshallveien 37, 3515 H√łnefoss

Gatelyset ved hus nr. 37 er ute av drift.

Kommentar fra kommunen:
Registrering er sendt til Ringerikskraft

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune