Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 04.09.19 Vann og avløp

Sted: Sole Terrasse

Kumlokket som står opp 11cm, tilhører kommunens kloakk


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune