Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 04.09.19 Annet

Sted: Holleiaveien

Ferista mot Holleiaveien mot Ulleren er gjennomrusta. Et av rørene har allerede kollapset. Syklister som kommer ned bakken kan få seg bråstopp. Tømmer- og brøytebilene går snart gjennom


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune