Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 03.09.19 Hull i vei

Sted: Krysset Kantarellveien / Kremleveien + utenfor nr 2 og 3

Store hull i asfalten pga slitasje...:(

Kommentar fra kommunen:
Lapping vil bli utført i nærmeste fremtid

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune