Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 02.09.19 Hull i vei

Sted: Holleiaveien, Ferist Ulleren

Ferist rør rustet i stykker. Meget stor fare for Punkteringer


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune