Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 02.09.19 Annet

Sted: Holleiaveien ved Ullereentjern

Den kommunale Holleiaveien. Rørene/ribbene i ferista er dårlige og begynner å bli farlig for bildekkene. Det har rustet hull på flere ribber.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune