Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 01.09.19 Ingen valgt

Sted: Slettveien 11

Høybrekk fra Vesternbakken til Slettveien er for stort. Lave biler subber ved inn/utkjøring


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune