Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 01.09.19 Hull i vei

Sted: Kantarellveien 9

Asfalten i Kantarellveien utenfor nr. 9 har gått i oppløsning. Ber om at dette blir utbedret samtidig med lapping av hullet i Kantarellveien/Kremleveien.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune