Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 22.08.19 Skilt-Trafikk

Sted: Tryms vei

Skilte med max høyde ved undergangen ved copen har ramlet ned. Og gjør ikke noe om dere bestemmer hvem som har rett til å kjøre og hvem som har vikeplikt ved den undergangen.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt beskjed til veiavd. om dette

IMG_20190822_215010.jpg
Se stort bilde

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune