Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 22.08.19 Annet

Sted: Sundgata 21

Stort hull i gangvei, ikke fremkommelig med rullestol, og gjør at gående og syklende bruker veibanen helt ut til lyskryss, gjentatte nestenulykker, trafikkfarlig!

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune