Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 22.08.19 Annet

Sted: St√łalandet Kragstadveien

Det er behov for kantklipp her, begynner å bli uoversiktlig og trangt enkelte steder på veien

Kommentar fra kommunen:
Har gitt beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune