Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 22.08.19 Skilt-Trafikk

Sted: Wahlstrømsgate

Wahlstrømsgate benyttes som skolevei for veldig mange barn. Pr i dag parkerer mange i veien, og lar både biler og tilhengere stå langs veien, på begge sider av gaten. Dette til tross for at alle har egen parkeringsplass. Dette skaper en uoversiktlig vei for barna, som fort blir borte bak en parkert bil, samt at både søplebilen og brøytebilen ofte sliter med fremkommeligheten, og ofte må rygge lange veier tilbake for å komme seg ut av Wahlstrømsgate. Etter at det ble bygget ett hus til i gaten, samt at en entreprenør flyttet inn i et tidligere ubebodd hus, har også antallet parkerte biler og hengere i gaten økt kraftig. Kanskje kommunen burde sett på parkering forbudt i gaten?

Kommentar fra kommunen:
Vi tar saken opp til vurdering

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune