Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 20.08.19 Skilt-Trafikk

Sted: Elvegata / Christiesgate

Pga mye parkering i gata og til tider dårlig fremkommelighet, fikk vi på forsommeren skilting med parkering forbudt. Dette var bra, men hvorfor har det det meste av tiden vært tapet over skiltene? Anser denne tapen som unødvendig, og håper den blir fjernet snarest!! Tenk på sikkerheten for bl.a. skolebarna!


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune