Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 20.08.19 Annet

Sted: Ludvig Grønvoldsvei 12

Regnvann og søl renner inn i garasjen og hagestua fra veien.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune