Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 13.08.19 Hull i vei

Sted: Kantarellveien/Kremleveien

I svingen i overgangen mellom Kantarellveien og Kremleveien er det et dypt hull i den asfalterte veibanen som forårsaker skade på bilhjul. Er det mulig å få fylt opp dette?

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune