Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 12.08.19 Hull i vei

Sted: Nedre Begnamoen 13

Er mye hull i vegen helt neden fra Hoffsfossveien og oppover. trengs og skrapes her

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune