Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 12.08.19 Hull i vei

Sted: Huginveien 27

Stikkvei i Huginveien ned til nr 25 og 27,trenger vedlikehold da det oppstår høy kant i midten av veien. Forøvrig må det også kjøres på grus eller lignende. Har forstått at denne stikkveien er kommunens ansvar! Huginveien forøvrig er også i dårlig forfatning, hull og humper.

Kommentar fra kommunen:
Dette er en privat vei stump fra Huginveien

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune