Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 12.08.19 Vann og avløp

Sted: Osloveien 2

Kumlokk som smeller utenfor innkjøringen til Eikli skole, Osloveien

Kommentar fra kommunen:
Dette er fylkesvei

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune