Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 06.08.19 Hull i vei

Sted: Fossekallveien

Hull og tverrgående dype dumper i veien fra Lundveien og opp til krysset Trulserudveien. Dette har vært slik i lang tid. og det blir bare verre og verre. Så nå må ta tas tak å gjøre noe her.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune