Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 06.08.19 Annet

Sted: Norderhov

Store mengder grus ligger i gangvei/kryss. Farlig om man kommer syklende ovenfra kirken og svinger ned gangvei. Ganske mye grus.. litt mer enn at jeg tar med kosten. :)


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune