Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 30.07.19 Hull i vei

Sted: Haldenveien

Store hull flere steder fra innkjøringen fra Kiwi og opp til Fossekallveien. Før fartsdumpen etter Kiwi og i krysset ved de nybygde husene ved Fossekallveien. Stor risiko for å ødelegge bilen og vanskelig å svinge unna!


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune