Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 29.07.19 Hull i vei

Sted: Begnaveien 13

Vi bor i Begnaveien og kjører naturligvis Hofsfossveien daglig. Veistrekningen fra togovergangen ved innkjøring til nedre Begnamoen til enden av siste innkjøring til Begnaveien er i katastrofalt dårlig stand. Full av hull og ujevnheter og forårsaker tidvis ugreie hendelser mtp trafikkbildet der, for ikke å snakke om skader og slitasje på bilene til oss beboere. Jeg har bodd her i fem år og forstår at det har vært slik i lang tid. Jeg har et stort ønske om at noen av skattekronene mine kan brukes til å utbedre denne strekningen. Det er ikke holdbart slik som det er og har vært. Reparasjonene som gjøres der en sjelden gang har lite virkning.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune