Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 27.07.19 Hull i vei

Sted: Færdenveien

Hull i veien i krysset inn til Færdenveien. Forholdsvis stort, skarpe kanter.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune