Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 26.07.19 Annet

Sted: Valhallveien/Muninveien

I krysset Valhallveien/Muninveien er det et par kummer, den ene mangler nok en pakning da det ramler veldig når bilene km.rer over.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune