Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 12.07.19 Hull i vei

Sted: Avstikkeren

Store hull. Generelt dårlig vei siste 300m som ikke ble asfaltert når nesten hele Avstikkeren fikk nytt dekke for et par år siden. På tide å asfaltere det lille som står igjen.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune