Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 12.07.19 gatelys

Sted: Gneisveien 2, 3518 Hønefoss

Gatelys i 1 stolpe, rett utenfor Gneisveien 2, Heradsbygda. I krysset første hus ned Gneisveien. Virker ikke

Kommentar fra kommunen:
Har gitt Nettservice beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune